Hvordan spille poker: En enkel innføring

Veldig kort fortalt er poker et kortspill hvor hver spiller satser på 5 kort. Det er tilsammen 10 forkjellige kombinasjoner av kort en spiller kan ha på hånden. Enkelte kombinasjoner er enkle å få, andre er særedeles vanskelige. Under er en sammenfatning av disse rangert fra best til dårligst:

Royal Flush
Ess, konge, dame, knekt og ti, i samme farge.

Straightflush
Ni, ti, knekt, dame, konge (den høyeste straightflushen) til ess, to, tre, fire, fem (den laveste straightflushen) i samme
farge.

Fire like
Fire kort av samme verdi, for eksempel 4 konger.

Hus
Har et par og en tress (se under) på hånden, for eksempel 2 sjuer og 3 knekter

Flush
Fem kort i samme farge, for eksempel 5 sparkort.

Straight
Fem kort i rekkefølge, for eksempel fire, fem, seks, sju, åtte.

Tress
Tre kort av samme verdi, for eksempel 3 damer.

To par
To kort av samme verdi, for eksempel 2 ess og 2 konger.

Ett par
To kort av samme verdi, for eksempel 2 seksere.

Høyt kort
Det høyeste kortet på handen.

Antall runder med veddemål kan også bestemmes av spillerne. Uten vedding, blir det hele redusert til et lykkespill om hvem som trekker de beste kortene og dermed ganske uspennende.